Tolking for privatkunder

Av og til befinner man seg i situasjoner hvor man som privatperson har behov for tolk, enten det gjelder bryllup, eiendomstransaksjoner, jubileer, oppkjøring eller annet. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg.

Tolking i forbindelse med familiegjenforening (Politiets utlendingsenhet):

Politiets utlendingsenhet krever ofte at man stiller med egen tolk når man møter til intervju for å få godkjent familiegjenforening. Vi har kvalifiserte og erfarne tolker til dette.

I brevet fra politiet står det ofte at man må beregne 3-4 timer, men det tar gjerne kortere tid.