Tolkens funksjon og oppgaver

·   Tolken skal sitte bekvemt og innenfor synsvidde av de personene det tolkes for (gjelder oppmøtetolking).

·   Alt som sies blir tolket, i den form det blir sagt. Ingenting blir utelatt, ingenting legges til.

·   Snakk direkte til hverandre, ikke til tolken. Still spørsmål direkte til samtaleparten – ikke be tolken spørre.

·   La tolken slippe til etter korte sekvenser; dette tar minst tid og gir den beste kvaliteten.

·   Tolken skal være nøytral og upartisk. Tolken skal ikke under noen omstendigheter gi uttrykk for egne meninger eller holdninger.

·   Samtalepartene har selv ansvaret for både innhold og forløp av samtalen. Dersom noe virker uklart, spør den andre parten hva han eller hun mente.

·   Hvis tolken ikke oppfatter eller forstår deler av det som blir sagt, vil tolken be om at setningen blir gjentatt, eller tolken vil be om nærmere forklaring. Gjentakelsen/forklaringen vil så bli oversatt.

·   Tolken har absolutt taushetsplikt.

·   Tolkens eventuelle notater makuleres ved samtalens slutt.

·   Respekter tolkens tid.

·   La tolken få pause etter maks. 60 minutters samtale.