Tolkebrukerkurs


For best mulig kvalitetssikring av tolkede samtaler tilbyr vi gratis tolkebrukerkurs til våre kunder.

Kursleder er alltid en av våre statsautoriserte tolker eller en av våre ledere.

Varigheten er som regel en time, men kortere eller lengre kurs/foredrag kan også avtales.

Deltakerne får nyttig og nødvendig kunnskap om tolking og bruk av tolk samt praktiske råd for optimal gjennomføring av tolkede samtaler.

Kontakt ditt lokale Noricom-kontor dersom du ønsker tolkebrukerkurs på din arbeidsplass!

Les mer om tolkebrukerkurs: 

Avisreportasje fra tolkebrukerkurs i Steigen kommune i september 2015.