Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som er samlet inn av Noricom. Noricom samler ikke inn opplysninger fra besøkende på vår nettside www.noricom.no. Kunder og frilans oppdragstakere (tolker og oversettere) som registrerer seg på vår nettside www.noricomordre.no gir ved registrering sitt samtykke til at oppgitte personopplysninger kan lagres og behandles av Noricom.

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Noricom behandler følgende personopplysninger om kunder:
Navn på kontaktperson(er), telefonnummer, e-postadresse(r) og ordrehistorikk. 

Noricom behandler følgende personopplysninger om frilans tolker og oversettere:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, CV, personnummer, kjønn, kontonummer, eventuelt år for ankomst til Norge, opprinnelsesland, språkkunnskaper, eventuelt nivå i Nasjonalt tolkeregister og/eller statsautorisasjon, samt oppdragshistorikk. 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Noricom DA ved styreleder er ansvarlig for Noricoms behandling av personopplysninger.  

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Noricom lagrer de personopplysningene som blir oppgitt til oss per telefon, e-post, bestillingsskjemaer eller på vår nettside www.noricomordre.no når man registrerer seg som kunde eller frilans tolk/oversetter hos Noricom.

BEHANDLINGSGRUNNLAG OG -FORMÅL

Personopplysninger om kunder og frilans tolker/oversettere behandles for å kunne oppfylle våre forpliktelser som leverandør av tolke- og oversettertjenester til våre kunder. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Nødvendige personopplysninger til utstedelse av faktura og utbetaling av lønn behandles for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (c).

Ved å registrere seg som kunde eller frilans tolk/oversetter hos Noricom samtykker du i at vi kan sende aktuell informasjon fra Noricom til din e-postadresse. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a).

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger mottatt fra kunder blir lagret i våre informasjonssystemer i minimum 5 år etter oppgjør av siste faktura før opphør av kundeforhold for å oppfylle krav i bokføringsloven. Navn på kontaktperson og dennes telefonnummer og e-postadresse kan når som helst bes slettet fra Noricoms kunderegister etter kundeforholdets opphør.

Nødvendige opplysninger om våre tolker og oversettere blir lagret i minimum 5 år etter siste lønnsutbetaling før opphør av samarbeidsavtale for å oppfylle krav i bokføringsloven. Øvrige personopplysninger kan bes slettet fra Noricoms oppdragstakerregister når som helst etter opphør av samarbeidsavtale med frilans oppdragstaker.

Opplysninger om tolker og oversettere som er registrert i offentlige registre som for eksempel Nasjonalt tolkeregister (www.tolkeportalen.no) og Statsautoriserte translatørers forening (www.translatorportalen.com) ansees som offentlig tilgjengelige personopplysninger.

DELING AV OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Dine personopplysninger er tilgjengelige for Noricom-selskapene Noricom Nord AS, Noricom Språktjenester AS og Noricom Vest AS. De tre selskapene er selv behandlingsansvarlige for oppdragsdetaljer (lønns- og fakturainfo) knyttet til oppdrag for hvert av selskapene. For å kunne oppfylle Noricom-selskapenes forpliktelser knyttet til leveranse av tolke- og oversettertjenester benytter vi eksterne samarbeidspartnere som har nødvendig tilgang til våre personopplysninger. Dette gjelder leverandører av økonomisystemer, servertjenester, markedsføringstjenester og utviklingstjenester for vår programvare.

Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene. Noen av de eksterne tredjepartene er lokalisert i land utenfor EU/EØS- området. Noricom DA garanterer at det finnes lovlig grunnlag  for overføring av dine personopplysninger til tredjeparter etablert i slike land, enten via Privacy Shield eller EU Standard Contractual Clauses.   

INFORMASJONSSIKKERHET

Personopplysninger som behandles av Noricom sikres ved fysisk og virtuell adgangskontroll, samt ved signering av databehandleravtaler med våre eksterne databehandlere.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Alle registrerte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til et av de tre Noricom-selskapene:

Noricom Nord AS
Postboks 201
8001 Bodø
E-post: bodo@noricom.no

Noricom Språktjenester AS
Skippergata 4
4611 Kristiansand
E-post: kristiansand@noricom.no

Noricom Vest AS
Postboks 678 Sentrum
5807 Bergen
E-post: bergen@noricom.no