Tolking

Enkel bestilling, rask tilbakemelding og kvalitetssikrede tolker gjør at flere og flere benytter Noricom når de trenger tolk.

Alle våre tolker har gjennomgått Noricoms interne tolkekurs, og i tillegg er mange av dem også registrert i tolkeportalen.no. Portalen driftes av IMDi, som er tolkefaglig myndighet i Norge. Mange har også statsautorisasjon eller tolkeutdanning fra høyskole. Vi stiller strenge krav til konfidensialitet; alle våre tolker er underlagt taushetsplikt og har signert en egen taushetserklæring.

Vi er opptatt av god og personlig kundeservice og svarer deg raskt.
Vi er alltid tilgjengelig gjennom vår døgnvakttjeneste: telefon 815 35 500.

Les mer om de ulike tolketjenestene vi tilbyr i menyen til venstre.