Ulike typer oversettelse

Juridiske oversettelser

Vi benytter statsautoriserte eller andre høyt kvalifiserte oversettere til juridiske oversettelser, og vi kan også være behjelpelig med å skaffe notarialbekreftelser og apostille-stempel fra Fylkesmannen.

Vi kan levere juridiske oversettelser innen kort tid til mange ulike språk, både til vestlige språk og flere ikke-vestlige språk.

Vi stiller strenge krav til konfidensialitet og vi behandler alle typer dokumenter deretter. Alle våre oversettere har signert taushetserklæring.

Medisinske oversettelser

Vi benytter statsautoriserte translatører eller andre høyt kvalifiserte oversettere som har erfaring med medisinsk terminologi. Vi håndterer dokumenter som epikriser, laboratorietester, medisinske brosjyrer med mer. Alle dokumenter blir behandlet konfidensielt.

Vi kan levere medisinske oversettelser innen kort tid til mange ulike språk, både til vestlige språk og flere ikke-vestlige språk.

Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser krever at oversetteren både har erfaring med og spesialkunnskap om de to språkene og det fagfeltet det gjelder. Vi har flere dyktige tekniske oversettere som har kompetanse innen for eksempel IT, bygg og anlegg, maritim næring, kjemi og fysikk. Vi har også et godt internasjonalt nettverk som gjør det mulig å oversette mellom to fremmedspråk. 

Statsautoriserte oversettelser

Statsautoriserte translatører har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i oversettelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Denne eksamenen legger spesielt vekt på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

NHH har fått delegert myndighet fra Kunnskapsdepartementet til å utstede translatørbevillinger, og statsautoriserte translatører er således bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av sine egne oversatte dokumenter. Dokumenter som skal oversettes for bruk overfor myndigheter i andre land, må normalt oversettes og stemples av statsautorisert translatør.

Vitnemål og attester

Vi oversetter alle typer vitnemål og attester til de fleste språk, og vi kan som regel levere innen kort tid.

Eksempler på slike dokumenter kan være: fødselsattester, vigselsattester, skilsmissebevillinger, vitnemål, navnemeldinger osv.