Notarialbekreftelser og apostille

Noricom er behjelpelig med å skaffe notarialbekreftelse fra Notarius Publicus og apostille-stempel fra Fylkesmannen.

Notarius Publicus

Notarius publicus er i Norge betegnelsen på en offentlig tjenesteperson som utfører såkalte notarialbekreftelser. Notarialbekreftelse innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse på at det er ekte/gyldig. Notarius Publicus i Oslo finner du hos Byfogden (Tinghuset, 5. etasje). I resten av landet er det tingrettene som utfører notarialbekreftelser.

Apostille

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det legaliseres. Normalt er det Utenriksdepartementet som legaliserer dokumenter. Imidlertid finnes det en snarvei til legalisering hvis landet dokumentet skal brukes i har ratifisert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961. I slike tilfeller kan man gå til Fylkesmannen og få et apostille-stempel på dokumentet, og dette vil gjelde som legalisering. Utenriksdepartementet har en oppdatert liste over hvilke land dette gjelder. Før man kan få et apostille-stempel på dokumentet, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert og stemplet av notarius publicus. Før var det slik at oversettelser utført av statsautoriserte translatører ble apostillestemplet direkte uten å måtte stemples av notarius publicus først. Denne regelen er under forandring. Det kan medføre at oversettelser utført av statsautorisert translatør må notarialbekreftes først, avhengig av hvilket fylke man er i. Apostille-stempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til notarius publicus/translatøren er ekte.

Dokumenter som skal brukes i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen, må legaliseres av UD. Se informasjon på UDs nettsider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/
For dokumenter som skal brukes i Norden, er det tilstrekkelig med notarialbekreftelse.