Språkvask og korrektur

Språkvask betyr at vi gjennomgår teksten din grundig med fokus på setningsoppbygging, formuleringer og ordvalg. Ved å foreta en språkvask av dine dokumenter sikrer du at budskapet du ønsker å formidle kommuniseres på en profesjonell, helhetlig og tydelig måte. I en språkvask korrigeres også skrive- og tegnsettingsfeil, samt grammatiske feil.

Korrektur er en light-versjon av språkvask. Her rettes kun skrive- og tegnsettingsfeil og grammatiske feil, samt at vi retter opp i ordvalget slik at det blir gjennomgående i hele teksten, noe som skaper en rød tråd.