Bachelor i tolking i offentlig sektor

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr en bachelor i tolking i offentlig sektor. Studiet har oppstart våren 2017, er deltidsbasert og varer i fire år. Nye språk vil bli tilbudt hvert år. 

Undervisningen er nett- og samlingsbasert. Læringsaktiviteter vil være fordelt på helger, ukedager og kvelder.

Prioriterte språk for 2018 er arabisk, polsk, tyrkisk og portugisisk. Søknadsfristen er 1. august 2017.

Du finner utfyllende informasjon på nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus.