NORICOM pensumstipend for tolkeutdanning

Er du i gang med offentlig tolkeutdanning, kan du søke Noricom Nord om stipend for å dekke utgifter til pensumlitteratur og annet nødvendig materiell.

Vi støtter fem NORICOM-tolker med inntil 3000 kroner i stipend for 2019.

Send en kortfattet henvendelse til bodo@noricom.no før 1. juni, med «Søknad om pensumstipend» i e-postens emnefelt, og fortell kort om dine planer. Vedlegg budsjett og/eller kopier av kvitteringer.

Er du blant de heldige som får innvilget stipend fra oss, kontakter vi deg i løpet av sommeren.