Tolkens dag arrangeres 23. september

Mandag 23. september arrangeres, for første gang, Tolkens dag, ved OsloMet.

Dette er et bidrag til feiring av FNs internasjonale oversetterdag og en møteplass for tolker, tolkebrukere, studenter og andre som ønsker tolkefaglig påfyll.

Til stede vil det være studenter fra tolkestudiet og andre profesjonsstudier som tilbyr rollespill og kviss med mer.

Se program og mer informasjon på OsloMet sine nettsider: https://www.oslomet.no/om/arrangement/tolkens-dag.