Tospråktesten mars 2020

Tospråktesten er OsloMets muntlige prøve for potensielle tolker hvor du blir testet i norsk og et tolkespråk.

Neste tospråktest arrangeres i mars 2020 på følgende språk:

• akan
• arabisk
• armensk
• aserbajdsjansk
• burmesisk
• cebuano
• fulah
• georgisk
• hazaragi
• hebraisk
• kirundi
• koreansk
• lingala
• mabaan
• slovakisk
• tibetansk
• tsjekkisk
• tsjetsjensk
• ungarsk

Søknadsfristen er 1. januar 2020.

Mer informasjon og søknadskjema finner du her: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten.