Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker søkere velkommen til Tospråktesten i mai 2017

I mai 2017 arrangerer Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tospråktesten. Søknadssfristen er 5. april 2017.

Testen tilbys på følgende språk: 

  • bengali
  • makedonsk
  • nordsamisk
  • panjabi (urdu)
  • portugisisk
  • vietnamesisk

Påmeldingsskjema og mer informasjon ligger på Tospråktestens nettside: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten.
 
Søkere med andre tolkespråk kan registrere sin interesse. De vil da få beskjed når HiOA planlegger Tospråktesten i disse språkene.
 
Tospråktesten er en muntlig prøve som måler språkferdigheter i norsk og tolkespråket.Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (nivå B2) og betale en egenandel på 500 kroner.

Prøven holdes i Oslo. HiOA vil tilby Tospråktesten i alle deler av Norge ved hjelp av videokonferanse, men tar forbehold om at det blir nok søkere. Søkere som får tilbud om dette møter fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm, mens prøvenemnda sitter i Oslo.   

Kandidater som får tilfredsstillende resultat, vil få tilbud om å delta på IMDis innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk, Tolkens ansvarsområde (TAO). Sammen kvalifiserer testen og kurset til oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5. IMDi planlegger kurs 1.-3. september, 13.-15. oktober og 15.-17. desember.
  
Tospråktesten tre ganger i året
HiOA vil i framtida tilby Tospråktesten tre ganger i året. I 2017 planlegges testing i mai, september og desember. Hvilke språk som tilbys, vil bli kunngjort cirka to måneder før prøvene skal holdes. Med tre testrunder i året skal Tospråktesten bli et fleksibelt, stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet. Testingen skal møte samfunnets tolkebehov. Hvilke språk som prioriteres, fastsettes i nært samarbeid med IMDi og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA.