Tospråktesten mars 2020

Tospråktesten er OsloMets muntlige prøve for potensielle tolker hvor du blir testet i norsk og et tolkespråk.

Neste tospråktest arrangeres i mars 2020 på følgende språk:

• akan
• arabisk
• armensk
• aserbajdsjansk
• burmesisk
• cebuano
• fulah
• georgisk
• hazaragi
• hebraisk
• kirundi
• koreansk
• lingala
• mabaan
• slovakisk
• tibetansk
• tsjekkisk
• tsjetsjensk
• ungarsk

Søknadsfristen er 1. januar 2020.

Mer informasjon og søknadskjema finner du her: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten.

Tolkens dag arrangeres 23. september

Mandag 23. september arrangeres, for første gang, Tolkens dag, ved OsloMet.

Dette er et bidrag til feiring av FNs internasjonale oversetterdag og en møteplass for tolker, tolkebrukere, studenter og andre som ønsker tolkefaglig påfyll.

Til stede vil det være studenter fra tolkestudiet og andre profesjonsstudier som tilbyr rollespill og kviss med mer.

Se program og mer informasjon på OsloMet sine nettsider: https://www.oslomet.no/om/arrangement/tolkens-dag.

TOLKEUTDANNING VED OSLOMET VÅREN 2020

OsloMet tilbyr tolkeutdanning (30 studiepoeng) på følgende språk våren 2020: bengali, bilin, chin, fransk, georgisk, gresk, hindi, hebraisk, islandsk, italiensk, kinyarwanda, kirundi, lingala, makedonsk, nepali, rumensk, samiske språk, swahili, tagalog, tyrkisk, ukrainsk, urdu, vietnamesisk

Informasjon om grunnemnet Tolking i offentlig sektor (30 studiepoeng) og lenke til søknad: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/tolking-offentlig-sektor

For Bachelor (180 studiepoeng) prioriteres følgende språk for studiestart i januar 2020: fransk, samiske språk, rumensk, urdu og vietnamesisk.

Informasjon om Bachelor Tolking i offentlig sektor (180 studiepoeng) og lenke til søknad: https://www.oslomet.no/studier/lui/tolking-i-offentlig-sektor

OsloMets tospråktester i oktober/november 2019

OsloMet avholder Tospråktesten - en muntlig prøve for potensielle tolker - i oktober/november 2019. Språkene er denne gangen bengali, bilin, chin, fransk, georgisk, gresk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, kinyarwanda, kirundi, lingala, makedonsk, nepali, rumensk, samiske språk, swahili, tagalog, tyrkisk, ukrainsk, urdu og vietnamesisk. Søknadsfristen er 1. august 2019. Les mer og søk her: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten

Utvidet søknadsfrist til 1. september for tolkestudier ved OsloMet

Utvidet søknadsfrist til 1. september for tolkestudier ved OsloMet
OsloMet informerer om utvidet søknadsfrist til 1. september for utdanningene Tolking i offentlig sektor. Her er språkene det er mulig å søke utdanningen på:

•            Mandarin (Bachelor) http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor  
•            Thai (grunnemne)
•            Hindi (grunnemne)
•            Tamil (grunnemne)
•            Nordkurdisk (grunnemne)
•            Aserbajdsjansk (grunnemne)
•            Samiske språk (grunnemne)
•            Tigre (grunnemne)

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor  
 

NORICOM pensumstipend for tolkeutdanning

Er du i gang med offentlig tolkeutdanning, kan du søke Noricom Nord om stipend for å dekke utgifter til pensumlitteratur og annet nødvendig materiell.

Vi støtter fem NORICOM-tolker med inntil 3000 kroner i stipend for 2019.

Send en kortfattet henvendelse til bodo@noricom.no før 1. juni, med «Søknad om pensumstipend» i e-postens emnefelt, og fortell kort om dine planer. Vedlegg budsjett og/eller kopier av kvitteringer.

Er du blant de heldige som får innvilget stipend fra oss, kontakter vi deg i løpet av sommeren.

Ta HiOAs tospråktest og bli med i trekningen av en iPad!

Ta HiOAs tospråktest og bli med i trekningen av en iPad!

Denne høsten trekker NORICOM en heldig vinner av en Ipad blant våre tolker som består HiOAs tospråktest i september. Påmeldingsfristen er 14. august. Send bekreftelse til bodo@noricom.no så snart du har fått beskjed om at du har bestått! Språkene i denne testrunden er karen, persisk, samiske språk, somali, sorani, spansk og tigrinja.

Mer info og søknadsskjema finner du her:
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten
 

NORICOM pensumstipend for tolkeutdanning

Er du i gang med offentlig tolkeutdanning, kan du søke Noricom Nord om stipend for å dekke utgifter til pensumlitteratur og annet nødvendig materiell.

Vi støtter fem NORICOM-tolker med inntil 3000 kroner i stipend for 2019.

Send en kortfattet henvendelse til bodo@noricom.no før 1. juni, med «Søknad om pensumstipend» i e-postens emnefelt, og fortell kort om dine planer. Vedlegg budsjett og/eller kopier av kvitteringer.

Er du blant de heldige som får innvilget stipend fra oss, kontakter vi deg i løpet av sommeren.

Bachelor i tolking i offentlig sektor

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr en bachelor i tolking i offentlig sektor. Studiet har oppstart våren 2017, er deltidsbasert og varer i fire år. Nye språk vil bli tilbudt hvert år. 

Undervisningen er nett- og samlingsbasert. Læringsaktiviteter vil være fordelt på helger, ukedager og kvelder.

Prioriterte språk for 2018 er arabisk, polsk, tyrkisk og portugisisk. Søknadsfristen er 1. august 2017.

Du finner utfyllende informasjon på nettsidene til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tospråktest ved HiOA 2017

Høyskolen i Oslo og Akershus tilbyr tospråktest i bengali, makedonsk, panjabi, portugisisk, samisk og vietnamesisk i mai 2017.

Fra 2017 har Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ansvar for det som tidligere var tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT). Den nye prøven heter Tospråktesten, og er nå blitt muntlig.

I mai 2017 planlegges tilbud om Tospråktesten i bengali, makedonsk, panjabi, portugisisk, samisk og vietnamesisk. Datoer, teststeder og påmeldingsskjema blir lagt ut på HiOAs hjemmeside så snart det er klart.

Kandidater til prøven må betale en egenandel på 500 kroner, og dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse
Kandidater som ikke oppfyller norsk-kravet kan melde seg opp til Test i norsk - høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge) i påvente av tilbud om test i sitt tolkespråk.

Det vil bli to testrunder etter sommeren. Aktuelle språk for høstsemesteret er arabisk, chin, karen, oromo, tagalog, tigre og tigrinja. Dette er en foreløpig liste fra HiOA, med forbehold om endringer.
Hvilke språk som prioriteres vil bli kunngjort på HiOAs hjemmeside cirka to måneder før prøvene skal holdes.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker søkere velkommen til Tospråktesten i mai 2017

I mai 2017 arrangerer Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tospråktesten. Søknadssfristen er 5. april 2017.

Testen tilbys på følgende språk: 

  • bengali
  • makedonsk
  • nordsamisk
  • panjabi (urdu)
  • portugisisk
  • vietnamesisk

Påmeldingsskjema og mer informasjon ligger på Tospråktestens nettside: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Tospraaktesten.
 
Søkere med andre tolkespråk kan registrere sin interesse. De vil da få beskjed når HiOA planlegger Tospråktesten i disse språkene.
 
Tospråktesten er en muntlig prøve som måler språkferdigheter i norsk og tolkespråket.Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (nivå B2) og betale en egenandel på 500 kroner.

Prøven holdes i Oslo. HiOA vil tilby Tospråktesten i alle deler av Norge ved hjelp av videokonferanse, men tar forbehold om at det blir nok søkere. Søkere som får tilbud om dette møter fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm, mens prøvenemnda sitter i Oslo.   

Kandidater som får tilfredsstillende resultat, vil få tilbud om å delta på IMDis innføringskurs i tolkeetikk og tolketeknikk, Tolkens ansvarsområde (TAO). Sammen kvalifiserer testen og kurset til oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori 5. IMDi planlegger kurs 1.-3. september, 13.-15. oktober og 15.-17. desember.
  
Tospråktesten tre ganger i året
HiOA vil i framtida tilby Tospråktesten tre ganger i året. I 2017 planlegges testing i mai, september og desember. Hvilke språk som tilbys, vil bli kunngjort cirka to måneder før prøvene skal holdes. Med tre testrunder i året skal Tospråktesten bli et fleksibelt, stabilt og tilgjengelig verktøy for offentlige myndigheter, tolker og andre aktører på feltet. Testingen skal møte samfunnets tolkebehov. Hvilke språk som prioriteres, fastsettes i nært samarbeid med IMDi og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved HiOA.