Utvidet søknadsfrist til 1. september for tolkestudier ved OsloMet

Utvidet søknadsfrist til 1. september for tolkestudier ved OsloMet
OsloMet informerer om utvidet søknadsfrist til 1. september for utdanningene Tolking i offentlig sektor. Her er språkene det er mulig å søke utdanningen på:

•            Mandarin (Bachelor) http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tolking-i-offentlig-sektor-bachelor  
•            Thai (grunnemne)
•            Hindi (grunnemne)
•            Tamil (grunnemne)
•            Nordkurdisk (grunnemne)
•            Aserbajdsjansk (grunnemne)
•            Samiske språk (grunnemne)
•            Tigre (grunnemne)

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Evu/Tolking-i-offentlig-sektor