Forside redigert

Tolking og oversettelse

Noricom er en av Norges største private leverandører av språktjenester. Vi leverer tolker på de fleste språk og oversetter alle typer dokumenter for næringsliv, for offentlig forvaltning og private.

Vi benytter medarbeidere i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk. Det gir oss den unike muligheten til å kunne tolke og oversette på over 150 språk.

Alle våre tolker og oversettere kvalitetssikres nøye, og de har taushetsplikt. 

Døgnvakttjeneste: telefon 815 35 500.