Huskeregler for tolk

·   Presenter deg
·   Gjengi tolkereglene på klientens språk
·   Gjengi tolkereglene også på norsk

 Husk at:
·   Tolken er upartisk
·   Tolken skal tolke alt som blir sagt
·   Tolken skal informere om sin taushetsplikt

 Tolkens fremtreden:
·   Opptre rolig
·   Vær nøytral
·   Vær årvåken
·   Følg godt med, så samtalepartene ikke må gjenta hva som blir sagt
·   Bland deg aldri inn i en samtale      
·   Bli aldri «kjent» med klienten

Les mer om ”Retningslinjer for god tolkeskikk”